Information om Coronaviruset

Risken för att upptäcka fall av coronasmitta i Sverige är hög men risken för allmän spridning i landet bedöms som låg. Folkhälsomyndighetens nya bedömning bygger på en analys av virusets spridning i världen och baseras på en femgradig skala med nivåerna mycket låg, låg, måttlig, hög och mycket hög.

Risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället är för närvarande låg, enligt Folkhälsomyndigheten.

Utbrottet av coronaviruset i Kina har inneburit en intensiv medierapportering även här i Sverige. Här kan du ta del av länkar och hänvisningar till ansvariga myndigheter:

  • Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, en lista med frågor och svar och råd för hemvändade resenärer.
  • Regionalt är Smittskyddsenheten inom Region Västerbotten ansvarig för smittskyddsfrågor och har nära samarbete med Vårdhygien, Infektionskliniken NUS och Klinisk mikrobiologi. Vårdguiden 1177.se har information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart man vänder sig vid symptom. På Region Västerbottens webbplats (regionvasterbotten.se) finns information om regionens beredskap.
  • UD har information om reserekommendationer och för dialog med de svenskar som finns på plats i Hubeiprovinsen.
  • EU:s smittskyddsmyndighet (European Center for Disease Prevention and Control) och Världshälsoorganisationen WHO har information om utbrottet på engelska
  • Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Samverkan nationellt och regionalt

Vilhelmina kommun ingår i en samverkan där länsstyrelsen i Västerbotten följer händelsen via funktionen Tjänsteman i beredskap (tib) och har inom den samverkansformen avstämningar med Region Västerbotten som i sin tur samverkar med Folkhälsomyndigheten, samt har samverkanskonferenser med andra aktörer i länet, såsom kommuner. Region Västerbotten förbereder sig för att kunna agera effektivt om det nya coronaviruset sprider sig även till Sverige.

Hälso- och sjukvården i Västerbotten har god erfarenhet av att hantera olika infektionstillstånd som orsakas av bakterier eller virus och har beredskap för att kunna hantera eventuella fall i länet. Alla berörda enheter inom regionen har fått instruktioner för hur de ska hantera misstänkta fall av det nya coronaviruset. Smittskyddsenheten vid Region Västerbotten följer kontinuerligt utvecklingen och rekommendationer från de nationella och internationella organisationer som ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), Folkhälsomyndigheten och WHO (World Health Organization).

 

Text från Länsstyrelsen Västerbottens hemsida

Uppdaterad den 6 augusti 2020