Information avseende skolstart den 25 januari

Från och med vecka 4 öppnar gymnasieskolorna för närstudier igen. Skolstarten har delats upp för att säkerställa att alla inte börjar skolan samtidigt.

På följande sätt har skolstarten delats upp mellan programmen och årskurserna:

* Måndag 25/1: elever på yrkesprogrammen, samtliga årskurser, börjar skolan. Elever på högskoleförberedande program har fjärrundervisning denna dag, enligt schema.

* Tisdag 26/1: elever i åk 1-2 på högskoleförberedande program (NA, SA, TE) börjar skolan.

* Högskoleförberedande program åk 3 har under vecka 4 fortsatt fjärrundervisning och börjar åter på skolan v.5, måndag den 1 februari. 

* Fr o m v. 5 kommer följande klasser att ha fjärrundervisning en dag/vecka:
tisdagar: NA1, SA1, TE1
onsdagar: NA2, SA2, TE2
torsdagar: NA3, SA3, TE3
Övriga dagar har dessa klasser närundervisning.

* Vecka 5 går yrkeselever, åk1 ut på praktik.

Yrkesprogrammen går fysiskt på skolan alla dagar med start den 25 januari.

IM-program och GYS fortsätter skolan som tidigare.

En påminnelse: 

Från den 7 januari rekommenderar folkhälsomyndigheten att man ska använda munskydd då man reser i kollektivtrafiken i rusningstid, så detta berör de elever som behöver åka buss. Var och en som åker kollektivt ansvarar för att inskaffa munskydd. Ni kan läsa mer om rekommendationen för munskydd på Folkhälsomyndighetens hemsida

Uppdaterad den 29 november 2022