Info om äldreomsorgen, 45an , hemtjänsten och daglig verksamhet

För att förhindra smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen Covid-19 arbetar Vilhelmina kommun förebyggande för att särskilt förhindra att våra riskgrupper drabbas.

Vilhelmina kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

För att minska risken för att smitta de som bor på våra särskilda boenden tar vi för tillfället inte emot några besök. Detta innebär även att dagverksamheten för personer med demenssjukdom stängs tills vidare.

För att få en hållbar verksamhet prioriterar hemtjänsten och boendestöd medicin, matinköp, matdistribution och personlig omvårdnad. Servicetimmarna bestående av städ, tvätt, ledsagning och utevistelse kommer att prioriteras ned.

Öppna förskolan har stängt från och med tisdag.
45an och daglig verksamhet inom LSS stängs från och med torsdag.

Tänk även på att personer över 70 år rekommenderas att hålla sig hemma för att undvika smitta.

På vår hemsida hittar du numren till våra verksamheter inom vård och omsorg.

Tack för visad hänsyn.

Uppdaterad den 29 november 2022