Individ- och familjeomsorgen (IFO) kan komma att påverkas av Covid-19

Inom IFO finns verksamheter som kan påverkas av covid-19. Där finns medarbetare som dagligen arbetar med utsatta människor och är vana att hantera kriser. IFO följer aktivt händelseutvecklingen av covid-19 för att minska smittspridningen.

Så här arbetar IFO för att minska smittspridningen.

 • IFOs egen reception är stängd i första hand tom 2020-11-27.
 • Kontakta IFO via telefon genom kommunens växel, 0940 140 00. De kan då koppla dig till en handläggare eller skicka ett mail att du söker kontakt.
 • Socialsekreterarna har telefontid mellan 09.00-10.00.
 • Du kan även själv skicka mail till: IFO@vilhelmina.se
 • Du som känner dig sjuk eller har symptom ska inte besöka IFO. Ring och förklara situationen så får du hjälp per telefon
 • Om du har ett akut behov kan du besöka socialkontoret om du är frisk. Om du känner dig sjuk eller har symptom ska du ringa till kommunens växel som kopplar in dig till en socialsekreterare så du får hjälp.
 • IFO kommer att göra en bedömning om ett besök är nödvändigt eller om ärendet går att lösa via telefon eller via ett digitalt möte genom dator.
 • Det kan vara bra för Dig att veta att IFO undviker att boka in fysiska besök och i den mån det fungerar bokas det in digitala möten via telefon eller dator.
 • IFOs handläggningstider kan komma att bli längre än vanligt.
 • Det kan uppstå akuta situationer som behöver prioriteras och då måste andra ärenden vänta.

 

Gällande ekonomiskt bistånd

 • Du som önskar söka ekonomiskt bistånd för första gången kontaktar kommunen växel mellan 09.00-10.00 och ber att få prata med en ekonomihandläggare.
 • Du som har ett pågående ärende om ekonomiskt bistånd kan hämta ifyllningsbara blanketter i IFOs väntrum. När du fyllt i din ansökan kan du lägga den i kuvertet tillsammans med andra handlingar. Du lämnar kuvertet i kommunens växel.
 • Du kan även ringa din ekonomihandläggare under telefontiden och be hen att skicka ansökningsblankett till dig.
 • Kom ihåg, ordinarie handläggningstider kan tyvärr bli längre.
Uppdaterad den 16 november 2020