Fritidshusinvesteringar för över 600 miljoner i fjällen

De senaste fem åren har det byggts över 300 nya fritidshus i Vilhelminafjällen. Av de 300 nya husen är många av dem parhus och innehåller fler än en lägenhet. Byggandet är jämt fördelat mellan fjälldalarna Kultsjödalen och Vojmådalen.

Det har dessutom gjorts detaljplaner för över 1 000 nya tomter. Därtill har det tillkommit tomter som ligger utanför de planlagda områdena. Koncentrationen av tomterna ligger i och i närområdet av Saxnäs, Kittelfjäll och Klimpfjäll.

Förutom att det byggs och planeras för fritidshus arbetar även handläggarna på miljö- och byggnadsförvaltningen just nu med 19 nya detaljplaner för att tillskapa bostäder. Det både byggs och planläggs för andra typer av  byggnationer också som hotell, vandrarhem, industri, affärer, restauranger och husvagnscampingar.

- Om vi leker med tanken, att medelvärdet på ett hus är 2 miljoner kronor, så innebär det investeringar på över 600 miljoner kronor de senaste fem åren, bara på fritidshus i vår kommun! säger bygg- och miljöchef Ulla-Karin Dahlberg.

Då är inte investeringar som kommunen gjort inräknade. För att klara infrastrukturen har det gjorts och kommer att fortsätta att investeras i vägar, vatten- och avlopp, bredband etc. Stora delar av det som ska utföras måste göras under barmarksperiod, vilket innebär mycket jobb för grävmaskinister och andra entreprenörer. Periodvis har det varit svårt att hitta utförare.

- Och tänk på kringeffekterna, exempelvis har det installerats 400 eldstäder de senaste fem åren, vilket innebär jobb för de som säljer, installerar och besiktar kaminer och för sotare. Det borde också innebära att de som säljer ved får fler kunder, fortsätter Ulla-Karin Dahlberg.

Att det byggs i kommunen är inte en engångshändelse utan det handlar om en samhällsförändring som påverkar planeringsbilder och som kommunens politiker och handläggare måste ta hänsyn till.

- Här måste vi alla tänka klokt, inte bara vi som arbetar med bygglov och detaljplaner. Hur får vi det hållbart i framtiden, både för de som besöker oss men också för de som bor och verkar i kommunen? Vi måste bevara det som lockar idag och inte förstöra det som är attraktivt, säger Ulla-Karin Dahlberg.

Uppdaterad den 29 november 2022