Friluftsdag och fågelholkar för årskurs fem på Volgsjö skola

Fågelholkar snickrade av årskurs fem på Volgsjö skola ska hjälpa småfåglarna kring skidstadion ur sin bostadsbrist.

Under måndagen samlades samtliga elever från årskurs fem på Volgsjö skola vid skidstadion i Vilhelmina. Under ett projekt på träslöjden har eleverna fått bygga fågelholkar som sedan sattes upp i skogen kring tjärnen. Till hjälp hade de bland annat slöjdläraren Lars Renman. 


 – Eleverna har fått jobba med bostadsbristen för fåglar, berättar han. 


Sammanlagt sattes det upp cirka 40 holkar som det förhoppningsvis kommer att häcka bland annat svartvit flugsnappare, olika mesar och talgoxar i. 
Eleverna fick även en karta där de dokumenterade var de hängde upp holken samt vilken biotop som fanns runt omkring den. 


– Då kan vi se vilken typ av växtlighet som fanns runt holkarna som fåglarna har häckat i under nästa år, berättar Lars.


I sexan blir det nämligen en fortsättning, då  är det tänkt att man ska undersöka vilka holkar som fåglarna har föredragit. Förhoppningen är att de har blivit använda och att barnens arbete bidragit till en mindre andel bostadslösa småfåglar. 


Förutom att sätta upp holkar har eleverna även tagit vattenprover och letat insekter för att få en större kunskap kring olika biotoper i området. 

Uppdaterad den 6 augusti 2020