Frågor och svar efter måndagens inslag i Kalla fakta

Det förekommer en del frågor som florerar på såväl internet som ute i samhället. Här har vi samlat och svarat på några av frågorna.

Vad är LARO och hur går det till? 

kemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (LARO) är inget behandlingshem, utan är en behandling med hjälp av läkemedel som genomförs av sjukvården. Under tiden som behandlingen sker måste personen befinna sig i närheten av ett sjukhus eller lasarett, då sjukvårdspersonal ger personen läkemedel en gång om dagen. Västerbotten innebär det att man måste befinna sig i Umeå eller Skellefteå. 

Beslut om behandlingen tas av läkare. Oftast tas frågan upp via samverkan mellan individ- och familjeomsorgen (IFO)psykiatrin och sjukvården. IFO har ingen beslutanderätt för LARO-behandlingarDet är sjukvården tar beslut om behandling efter ett genomfört läkarbesök.  

Eftersom det är sjukvården som förbereder och tar besluten, så finns besluten hos dem. Därför kan inte IFO ha skriftliga beslut i sina system innan de är tagna av läkare. 

 

När får handläggare på individ- och familjeomsorgen kontakta polisen? 

IFO får endast kontakta polismyndigheten om det misstänkta brottet kan innebära ett straff på minst ett år. Enligt IFO:s rutiner måste handläggarna överväga med chef eller arbetsledare innan de kontaktar polisen. Om det handlar om innehav av narkotika så räknas eget bruk som ringa narkotikabrott, och detta kan ge dagsböter som straff. 

 

Vad händer nu? 

Efter höstens händelser gjordes en anmälan till IVO, inspektionen för vård och omsorg, som under veckan färdigställt sitt utlåtande. 

IVO vidtar i nuläget inte några ytterligare åtgärder med 
anledning av bristerna men kan komma att följa upp beslutet. 

Det IVO kommit fram till är att IFO borde ha startat en tvångsutredning. IFO kommer att se över sitt arbetssätt och rutiner och följa IVO:s rekommendationer.

 

Vad innebär en tvångsutredning? 

Det är skillnad mellan socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av missbrukare (LVM). SoL handlar om frivillighet och LVM handlar om tvångsåtgärder. Innan man kommer till ett skede där LVM ska övervägas ska frivilliga insatser ha prövats. Alla beslut om LVM prövas av domstol. 

 

Vad är en orosanmälan? 

En orosanmälan handlar om att man känner oro för en person. Känner man detta kan man göra en orosanmälan till individ- och familjeomsorgen (IFO). Gäller det innehav av droger bör man anmäla detta till polisen då IFO:s handläggare lyder under offentlighet- och sekretesslagen, så de kan inte i sin tur tipsa polisen. Handläggare på IFO kan inte heller göra någon form av beslag av droger eller begära att en person visar upp vad de har hemma. 

 

Vart kan jag vända mig om jag är orolig eller har information? 

Du kontaktar individ- och familjeomsorgen på 0940-140 17 eller via mejl på ifo@vilhelmina.se 

 

Uppdaterad den 6 augusti 2020