Förslag på besparingsåtgärder tagna av utbildningsnämnden

Vilhelmina kommun har ett stort underskott, där utbildningsnämnden står för 27,6 miljoner kronor. Med det som bakgrund har utbildningsnämnden tagit flera förslag till beslut på besparingsåtgärder.

Utbildningsnämndens kostym har under en lång tid varit för stor, vilket lett till att nämnden nu tagit förslag till beslut om ett antal besparingsåtgärder.
- Det är ytterst tråkigt att vi inte kan behålla alla våra verksamheter och personal, men ska vi lyckas vända på underskottet går det inte att fortsätta så som vi alltid gjort. Vi är tvungna att göra besparingar, säger Jonny Kärkkäinen, ordförande i utbildningsnämnden.

Besparingen kommer enligt förslaget bland annat innebära nedläggning av Nästansjö skola, personalneddragningar samt avvecklande av två förskoleavdelningar på Vilhelmina tätort.
- Vi har förståelse att detta kommer väcka oro hos personal, elever och föräldrar. Det är verkligen inga roliga beslut, men vi vill göra allt vi kan för att övergången ska bli så smidig som möjligt. Berörda anställda och familjer har fått information om läget, säger Jonny Kärkkäinen.

- Vi följer de kollektivavtal vi har, och samverkar med facket. Vi är måna om en transparent process där berörda medarbetare känner att de får den information de behöver från sin verksamhetschef, säger Maria Westin, personalchef på Vilhelmina kommun.

I Nästansjö går i dagsläget ett 20-tal barn i grundskola. Förskolan Tranan kommer att finnas kvar. De två förskoleavdelningar som läggs ned utgör i dagsläget förskolan Täppan, vars hyresavtal är det som närmast går att säga upp.

Utbildningsnämndens förslag till beslut ska nu ut på remiss till samtliga partier i fullmäktige, samt behandlas av kommunstyrelsen. Därefter kommer förslagen tas upp i kommunfullmäktige den 13 maj.


Bland åtgärderna finns följande:

  • Personalneddragningar
  • Avveckling av dataprofilen på El- och Energiprogrammet och barnprofilen på Vård- och omsorgsprogrammet.
  • Ökade intäkter inom förskolan med anledning av beslutet om ändring i taxe-och tillämpningsreglerna.
  • Att föreslå kommunfullmäktige om avveckling av Nästansjö skola HT 2019
  • Att föreslå kommunfullmäktige om avveckling av två avdelningar inom förskolan på tätorten.
Uppdaterad den 5 augusti 2020