Företagsakuten- för dig som är företagare

Bakgrunden till Företagsakuten är Coronavirusets spridning och dess påverkan på näringslivet som har lett till att företag och branscher har hamnat i mycket svåra situationer, med stora intäktsbortfall och risk för förluster av arbetstillfällen. Företagsakuten är till för alla företag i Västerbotten, även för dig som inte är medlem i Företagarna.

Företagsakuten kan ge rådgivande krisstöd till företag i Västerbotten för att rädda företag och arbetstillfällen.

Exempel på Företagsakutens insatser:

  • Guidning bland regionala och statliga stöd
  • Hjälp med ansökningar till stöd och bidrag
  • Kontakter med myndigheter och organisationer
  • Upprättande av handlingsplaner
  • Ekonomiska och juridiska översyner
  • Affärsutveckling för omställning

Rådgivarna hjälper dig och ditt företags specifika utmaning inom ramen för Företagsakuten. Rådgivning sker per telefon eller video.

Kontakt

Kontakta i förstahand Företagsakuten genom att maila umea@foretagarna.se så kommer en rådgivare att kontakta dig.

Vill du diskutera något med din lokala näringslivsutvecklare så vänd dig till Näringslivskontoret i Vilhelmina tfn 0940-140 64, naringsliv@vilhelmina.se

Uppdaterad den 29 november 2022