Företagare: Vilhelminas ÅVC:er tar emot förpackningar till 31 mars

Tidigare har ett företag stått för insamlingen av förpackningar direkt till höger (vid vågen) på Vilhelmina återvinningscentral. Dessa kärl finns inte längre kvar efter en lagändring om förpackningsinsamling vid årsskiftet. Kommunen erbjuder en tillfällig lösning att lämna kartong, wellpapp och plastförpackningar fram till 31 mars 2024 vid våra återvinningscentraler.

Senast 2026 ska producentansvarsorganisationen utse en ny plats inom kommunen dit företagarna då hänvisas.

Nya sätt att lämna förpackningar

Du som företagare och verksamhetsutövare behöver hitta ett nytt sätt för att lämna dina sorterade förpackningar. Detta skulle kunna ske på något av följande sätt;

  • Med hjälp av entreprenör som säljer tjänster för fastighetsnära insamling. Du kan anlita en sådan tjänst själv, eller tillsammans med andra företagare och gå ihop om insamlingen.
  • Du kan se över ditt hyresavtal och undersöka möjligheten att få lämna förpackningar tillsammans med fastighetsägaren.

Tillfällig lösning under övergångstiden

Då vi vet att det kan ta en tid att komma igång med denna förändring så har Vilhelmina kommun skapat en tillfällig möjlighet att lämna kartong, wellpapp och plastförpackningar fram till 31 mars 2024 vid Vilhelmina återvinningscentral, Saxnäs återvinningscentral och Dikanäs återvinningscentral.

Kärlen för insamling av kartong- och plastförpackningar kommer att finns tillgängliga under återvinningscentralernas ordinarie öppettider. Därefter ska du som företagare ha tecknat ett avtal, enskilt eller kanske tillsammans med andra företagare, för fastighetsnära insamling.

Läs gärna mera på Förpackningar och papper (vilhelmina.se)

Med vänliga hälsningar
Samhällsbyggnadsenheten

Uppdaterad den 13 februari 2024

Kontakta administrationen för vatten och avfall

För frågor om ditt abonnemang, vattenmätare, sopkärl och fakturor samt eventuell utebliven sophämtning. 

Kundtjänst vatten och avfall
Maria Danielsson
0940-140 50
vva(at)vilhelmina.se

Avfall och återvinning
Anna Brunned
0940-140 80
anna.brunned(at)vilhelmina.se

Vatten och avlopp
Magnus Johansson
0940-140 67
magnus.johansson(at)vilhelmina.se

TF samhällsbyggnadschef
Karl-Johan Ottosson
0940-140 66
soren.hagenvald(at)vilhelmina.se