Förbud för terrängkörning, Södra Gardfjället

Beslut om föreskrift om  inom Vilhelmina Norra samebys marker, Vilhelmina kommun.

Vilhelmina kommun har beslutat, med stöd av 3§ terrängkörningslagen (1975:1313) och 15§ terrängkörningsförordningen (1978:594), att förbjuda körning i terräng med motordrivna fordon inom den del av Vilhelmina Norra Sameby som omfattar statens mark (se bifogade kartor). Gällande mark vid Södra Gardfjället.

Förbudet gäller från den 21 april 2024, det utökade förbudet gäller från 26/4 till och med 4 maj 2024.

Skotertrafiken regleras enligt följande:

Från och med 21/4 så stängs ett område som omfattar Södra Gardfjället- Klitvallen, Klippfjället, Grönfjället, Henriksfjället, Kittelfjället och Fågelfjället. Se bifogad karta 1.

Karta 1: beslut om förbudsområde som träder i kraft 21/4-2024

 

Från 26/4 så utökas beslutet till att även omfatta Valfjället, Tjahkevaartoe och Guarhtavaartoe, se bifogad karta 2.
Leden Grönfjäll-Kittelfjäll och leden Fättjaur-Valsjön-Virisen hålls öppen. Avvik ej från leden.

Karta 2: Utökat förbudsområde som träder i kraft 26/4-2024


Förbudet gäller ej:
1. Yrkesutövare som anges i 1 § terrängkörningsförordningen 1 – 6.
2. Ortsbor för färd till upplåtna fiskevatten för husbehovsfiske eller för färd närmaste väg till och från egen stuga.

Läs beslutet i sin helhet här

Uppdaterad den 17 april 2024