Fler får vara med i dagverksamheten

En relativt okänd verksamhet ska öppna upp för fler. På Tallbacka finns en dagverksamhet som både ger en meningsfull sysselsättning till deltagarna och är ett stöd för anhörigvårdare. Tidigare har verksamheten riktat sig till äldre med en demensdiagnos. Nu har politikerna i sociala utskottet beslutat att utöka kriterierna för vilka som får delta på dagverksamheten.

- De som har en demensdiagnos och bor hemma kommer fortfarande att vara varmt välkomna. Nu kommer även andra äldre med kognitiv svikt som vårdas i hemmet få ta del av dagverksamheten, berättar Jenny Örnberg, socialchef i Vilhelmina kommun.

Det är kommunens biståndshandläggare som beviljar personer att få delta i dagverksamheten. Nu kan handläggarna även ha med i bedömningen personer med ångest/oro, mild kognitiv svikt samt annan faktor som påverkar individens kognitiva förmåga som stroke, ålder eller tidigare missbruk.

- Vi gör den här satsningen för att få fler deltagare till dagverksamheten. Med en givande sysselsättning går det att behålla sina förmågor längre och det ger en viktig social samvaro. Och icke att glömma den avlastning som dagverksamheten kan ge till de anhöriga, så att de kan gå till frisören, ta en fisketur, handla veckans matvaror, träffa vänner eller ta en fika helt på egen hand, förklarar Jenny Örnberg. 

Barbro Nilsson är en av de som arbetar med dagverksamheten, och hon har arbetat med äldre på Tallbacka under väldigt många år. 

- Det känns positivt att vi utvecklar dagverksamheten. Lokalerna för dagverksamheten är stora och här finns utrymme att till exempel pyssla, sy, baka eller fixa med något annat. Många av våra besökare tycker att det bästa är att komma hit, bli sedda och dricka kaffe med alla andra i våra soffor, berättar Barbro. 

Frågor? 

Ta kontakt med kommunens biståndshandläggare för att veta om du eller din anhörig kan bli beviljad att delta i dagverksamheten. 

Uppdaterad den 12 april 2023