Fem frågor om företagsklimatet till kommunalrådet

Kommunstyrelsens ordförande Andreas Eliasson ger svar på några frågor om företagens betydelse i Vilhelmina kommun.

Vilhelminas kommunfullmäktige har beslutat om en näringslivsstrategin, där nuvarande styrdokument är inne på sista året. Här kan du läsa näringslivsstrategin: 

Näringslivsstrategi 2021-2024 

Fem frågor om företagsklimatet med kommunalrådet 

Andreas Eliasson har gett några korta svar på betydelsen av företag och företagsklimatet för Vilhelmina kommun. Se filmen här ovan och hör hans egna ord. Här följer ett kort sammandrag: 

Vad har ett bra företagsklimat för betydelse?

- Ett bra företagsklimat är en del i för att företag kan utvecklas, både befintliga företag och de som starta upp nytt eller göra nyetableringar För kommunen är det såklart arbetstillfällen och skatteunderlag som är viktiga för oss. Men företagen är också en stor del i den service som Vilhelmina kommun i stort kan bidra med.

Vad betyder företagens service?

- Företagens service är väldigt viktig därför att det ger många fler delar i vad kommunen kan erbjuda och är egentligen nödvändigt för att vara en attraktiv kommun. Vi klarar oss inte utan företag, till exempel om vi vill gå och handla, om vi ska kunna gå och klippa oss, gå och äta lunch eller handla leksaker inför en födelsedag. Det finns så många delar av det här som är service i vardagen som vi kanske inte tänker på, men som är väldigt viktig i det utbud vi har som kommun.

Vad betyder rankningar av företagsklimatet?

- Olika företagsrankningar kan ha olika betydelse. För egen del så tänker jag att vi får se hur vi ligger till år för år och det är bra om vi kan jämföra oss med oss själva. Vi ser då områden där vi kanske kan förbättra oss och utvecklas som kommun. Vi ser också områden där vi kanske har gjort en åtgärd och som blir bättre, och då vet vi att åtgärden har haft effekt på just det området.

Vad gör ni på politisk nivå för företagsklimatet?

- På politisk nivå så är det, utöver de beslut som vi tar där man kan påverka företagande på olika sätt, så är det viktigt med dialog och att det finns forum för dialog. Vi har ju bland annat Näringslivsforum, Näringslivsrådet och företagsfrukostar där vi träffas. Vi träffar olika företagskluster och försöker så ofta vi har tid och det går att göra företagsbesök, bland annat så gör jag det i min roll.

Hur kan företag föra fram sina synpunkter?

- Om man som företag har tankar på vad vi kan göra så får man jättegärna höra av sig, antingen till oss politiker eller till de som jobbar med just de här frågorna. Men man kan också engagera sig i de forum eller kluster som finns. Jag gör jättegärna företagsbesök, så man kan höra av sig direkt till mig så fortsätter vi dialogen där.

 

Uppdaterad den 20 februari 2024