Fastigheten Malgovik 2:103 säljs via anbud

Vilhelmina kommun säljer nu fastigheten Malgovik 2:103 via anbudsförfarande.

Fastigheten innehåller en byggnad om ca 26 m2 med källarplan samt 216 m2 tomtmark. Bygganden är ett före detta vattenverk med egen elanslutning samt vatten och avlopp. Uppvärmning med direktverkande el. Fastigheten innehåller ett borrhål för vattenuttag. Fastigheten säljs i befintligt skick.

Anbud
Anbudet skickas till:
VILHELMINA KOMMUN
TORGET 6
91281 Vilhelmina
Märke: Anbud Malgovik 2:103
Eller via mail till : soren.hagenvald@vilhelmina.se
Anbudets stopptid är den 11/1-2024

Anbud Malgovik 2:103

Fasadritning

Byggnadsritning

 

Uppdaterad den 21 december 2023