Fall av covid-19 inom Lss Omsorgen

Ett fall av covid-19 har uppdagats inom Lss-verksamheten. Den smittade mår för tillfället bra och hålls isolerad. Kommunen, liksom regionen, har påbörjat smittspårning

Alla berörda är kontaktade och informerade om att undvika besök. Det är i dagsläget oklart hur smittan kom in, varför vi vill be om största aktsamhet.

Vi jobbar utifrån Vårdhygiens rutiner gällande skyddsutrustning.

Uppdaterad den 11 januari 2021