Fågelinfluensa hos vild och tamfågel

Fågelinfluensa finns just nu i Sverige. Det är en sjukdom som främst påträffas bland vilda fåglar men kan också sprida sig till tamfåglar.

För att minska risken för smitta finns det i Sverige tre olika skyddsnivåer med åtgärder för att skydda tama fjäderfän och andra fåglar mot fågelinfluensa. Skyddsnivåerna kan omfatta hela landet eller vissa områden och det kan vara olika skyddsnivåer i olika delar av landet. I Sverige gäller nu skyddsnivå 2, förutom för vissa områden i Skåne och Östergötlands läns där skyddsnivå 3 gäller.

Här hittar ni viktig information från Jordbruksverket för aktörer i fjäderfäbranschen

Försäljning och konsumtion av ägg – skyddsnivå 2

Om du vill sälja dina ägg ska dina höns hållas inomhus, de får inte gå ut i någon form av inhägnad.

Om du inte säljer dina ägg utan har dem för husbehov klassas du som hobbyverksamhet. Dina fåglar ska ha tillgång till inhägnad, men får inte gå fritt ute under rådande omständigheter. Foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under skydd utomhus.

Mer information om vad som gäller hittar du på Jordbruksverkets hemsida

Smitta till människa

Utbrott orsakade av influensavirus från vilda fåglar förekommer framför allt hos fjäderfä. Andra djurarter kan också smittas av vissa typer av influensa A-virus från fåglar ─ antingen direkt, via fjäderfä ─ eller via andra djurarter. Det är mycket ovanligt att människor smittas. Det största hotet mot människors hälsa är inte smitta av fågelinfluensa i sig, utan möjligheten att den ska ge upphov till en för människa helt ny influensavariant.

Sjukdomsinformation om fågelinfluensa — Folkhälsomyndigheten

 

Uppdaterad den 29 november 2022