Ett bekräftat fall av covid-19 på Förskolan Regnbågen

Vi har tyvärr fått ett bekräftat fall av covid-19 bland personalen på Förskolan Regnbågen. Övrig personal kommer nu att testas för covid-19 och alla barn har skickats hem från förskolan. Vi har ännu ingen prognos för när förskolan kan öppna igen utan inväntar provsvaren från smittspårningen.

Uppdaterad den 5 augusti 2021