Enkätsvaren från svenskt näringsliv

Vilhelmina kommun får det högsta sammanfattande omdömet sedan 2003 när det gäller företagsklimatet i kommunen.

Under tisdagen släpptes svaren från den årliga enkäten som Svenskt Näringsliv gör om företagsklimatet i Sveriges kommuner.

- Det visar att det arbete som vi gör tillsammans med företagen ger bra resultat, säger Bogge Bolstad, utvecklingschef.  

Den viktigaste frågan i enkäten, och den tyngst vägande rankingfaktorn, är det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen. Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever det är att driva företag i kommunen. Det sammanfattande omdömet, som utgör en tredjedel av enkäten, har sedan 2023 stigit från 3,05 till 3,19. Framför allt visar undersökningen att attityden till företagande från allmänheten och politiker har förbättrats. 

- Det känns upplyftande att resultatet pekar åt rätt håll. Att arbeta för ett bra näringslivsklimat är något som aldrig får stanna av, och denna positiva riktning ger ny energi till att fortsätta det arbetet, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Eliasson.

Vilhelmina kommun kommer den närmaste tiden att fokusera extra mycket på företagsbesök för att hjälpa företagen med de behov de har, som exempelvis finansiering, kompetens eller tillstånd. Dessutom kommer arbetet ute i byarna att intensifieras genom Näringslivskontorets nya landsbygdsutvecklare. 

Även arbetet tillsammans i näringslivsrådet utgör en viktig del i den positiva trenden.

 

Uppdaterad den 22 maj 2024

Kontakta näringslivskontoret

Näringslivskontoret

Besöksadress
Tingsgatan 1, 912 34, Vilhelmina
naringsliv(at)vilhelmina.se 

Utvecklingschef
Bogge Bolstad
070-276 91 56
bogge.bolstad(at)vilhelmina.se

Företagsutvecklare
Tim Bjelvemar
072-249 67 45
tim.bjelvemar(at)vilhelmina.se

Landsbygdsutvecklare & Företagslots
Ida Sonne-Lehnberg
072-450 19 09
ida.sonne-lehnberg(at)vilhelmina.se

Inflyttarlots
Beatrice Hansson
073-078 09 68
beatrice.hansson(at)vilhelmina.se