Energieffektivisering tar oss närmare Agenda 2030-målen

Under slutet av 2022 tog Vilhelmina kommun fram en ny energieffektiviseringsplan. Nu börjar de första delmålen vara i mål och vi går därmed ett steg närmare Agenda 2030. ”Vi behöver få till mer ekonomiska och klimatvänliga lösningar för våra byggnader, säger Sören Hagenvald, samhällsbyggnadschef. 

I arbetet med att energieffektivisera tittar Vilhelmina kommun på tre huvudspår som ska genomsyra åtgärderna i byggnadsbeståndet; Belysning, ventilation och uppvärmning. Planen är en del av arbetet med att uppnå målen för Agenda 2030, som du kan läsa mer om här. 

- I vår femåriga plan ska vi försöka hinna med ett objekt per år, men Sagagården i Dikanäs, som vi startade med, har varit ett väldigt omfattande arbete och tagit längre tid, förklarar Sören Hagenvald.  

Däremellan har kommunen genomfört mindre insatser i form av ny belysning i vagnshallen på brandstationen, några skollokaler samt delar av kommunhuset.  

- Nästa stora insats som vi kommer fortsätta med är Åsbacka äldreboende, och det är en väldigt viktig del i arbetet då den byggnaden utgör en femtedel av energiförbrukningen inom vårt fastighetsbestånd. Det är en stor och gammal fastighet som dessutom har särskilda krav på sig utifrån den typ av verksamhet som bedrivs där.  

Uppdaterad den 18 mars 2024