En sista årskull elever tar sommarlov i Malgovik och Nästansjö

Under onsdagen är det dags för eleverna på Malgovik skola och Nästansjö skola att ta sommarlov en sista gång. Därför tänkte vi ta en tillbakablick med minnen från förr.

Fram till 1870 fanns det bara en folk- och småskola i Vilhelmina, med undantag för Bäsksele missionskola som endast var för barn med samisk påbrå.

År 1878 kom förslaget om uppförande av skolhus i byarna, där fanns bland annat Nästansjö med på listan. Nästansjö tycks även vara den by som först var färdig med sitt skolhus som uppfördes 1885.

1902 bestämdes det att ett femtiotal byar skulle bygga roteskolhus varpå Nästansjö byggde om sitt skolhus (byggnaden det står Folkskola på) som sedan stod klart 1905. Det gamla skolhuset flyttades till Lomsjönäs. 

1934 byggdes en ny skola och lärarbostäder i Malgovik efter att man insett att man inte kunde begära att byarna skulle bygga och underhålla skolhusen, något som skolorna tidigare gjort.

1964 byggdes en ny skola i Nästansjö, vilket är den skolan som står där idag. 

År 1935 fanns det 2247 barn i skolpliktig ålder i Vilhelmina kommun, det högsta antal som noterats. Tio år senare hade antalet minskat till 1965 barn.

Detta gjorde att många byskolor tvingades att stänga. Läsåret 1968-69 fanns det 13 skolor kvar varav Malgovik och Nästansjö var två av dem. Då gick det 51 barn på Malgovik skola och 53 barn på Nästansjö skola. 

Vi har samlat på oss lite kuriosa men vi känner att det finns en del luckor att fylla, speciellt från Malgovik skola. Har du några minnen som du vill dela med dig? Skicka dem gärna på vår Facebook.

 

 

 

Uppdaterad den 6 augusti 2020