Eldningsförbud i hela länet

UPPDATERING: Eldningsförbudet upphävs 2023-06-28 klockan 8.00.

Med anledning av den ökade skogsbrandrisken har Länsstyrelsen beslutat, i samråd med länets räddningstjänster, om eldningsförbud i hela Västerbotten från och med måndag den 19 juni klockan 16 fram till annat meddelas. Länsstyrelsen har här publicerat frågor och svar om eldningsförbudet: 

Eldningsförbud i Västerbottens län | Länsstyrelsen Västerbotten (lansstyrelsen.se) 

Uppdaterad den 28 juni 2023