Driftstörning av vattenleverans delar av Kittelfjäll tisdag 28/6 mellan kl 12.00 - 18.00

Området som främst kommer att drabbas är mellan Handelsområdet till och med Stallbackens fritidshusområde, norr om väg 1088.

Driftstörningen beror på underhåll av kommunens ledningsnät. Avbrott i leverans kommer att pågå mellan kl 12.00 – 18.00. Se till att säkra vattenbehovet med att fylla upp hinkar och andra behållare för att säkra det egna behovet under tidsperioden. När vattnet kommer tillbaka så kan det vara grumligt ett tag, spola gärna lite extra så ska grumligheten försvinna.
Uppdaterad den 28 juni 2022