Driftstopp i kommunens telefoni måndag eftermiddag 29/11

Måndag 29/11 mellan  kl 16.30 - ca 17.15 sker ett planerat driftsstopp av växeln på grund av utökning licenser.

Driftsstoppet påverkar all telefoni som går via växeln till exempel fasta anknytningar och mobila anknytningar.

Uppdaterad den 26 november 2021