Digitaliseringssamordnare till Vilhelmina kommun

Vi välkomnar Lennart Fjällman till sin roll som digitaliseringssamordnare för socialnämndens verksamheter i Vilhelmina kommun.

Förutom att arbeta med en del akuta problem som uppstår i verksamheterna kommer Lennart Fjellman att samla ihop idéer och vara drivande för att hitta, föreslå och implementera nya smarta säkra digitaliseringslösningar för socialnämndens verksamheter.

Lennart ska också arbeta med att säkerställa tillgängligheten och förvaltningen för de befintliga stödsystemen som socialnämndens verksamheter använder och tjänsten kommer att inrymma strategiarbete för att klara framtidens utmaningar.

Bland det första Lennart kommer arbeta med blir att förbättra felanmälningsfunktionen så att supportbehoven tas om hand och får rätt prioritet och rätt åtgärd. Det är en kundtjänstlösning så att man kan anmäla sina problem via Vilhelmina kommuns intranät på ett enkelt sätt och man kan vara trygg i att ärendet blir omhändertaget.

Hans närmaste medarbetare, förutom IT-enheten och verksamhetscheferna, kommer att finnas i de digitaliseringsgrupper där han kommer att ingå.

Lennart har sin utgångspunkt och anställning i IT-enheten men frågorna han ska hantera blir i huvudsak frågorna som uppstår inom Socialnämnden. ​​​​​​​

 - Vi har som kommun kommit en bra bit i digitaliseringsarbetet och grundpelarna finns på plats. Det vi nu, tillsammans, skall göra är att fortsätta samordna och förfina dom lösningar som vi redan har samt att ytterligare utveckla våra system och lösningar, berättar Lennart Fjellman. 

- Vår kommun står som många av er vet inför en del utmaningar i framtiden. Vi ska bland annat fortsätta att leverera samhällskontraktet till alla våra medborgare, trots långa avstånd. För att försöka motverka dessa utmaningar så kommer kommunens fortsatta digitaliseringsarbete att vara en av nyckelfaktorerna. Genom att vi tidigt var ute med att börja bygga IT-infrastrukturen runt om i kommunen så har vi unikt goda förutsättningar att bygga digitala lösningar på, oavsett våra långa avstånd. Detta är framtidens väg, något som pandemins digitala språng understrukit. Det är den vi tillsammans kommer att staka ut och färdas, som starkare och bättre verksamheter.

 

                    Lennart Fjellman, digitaliseringssamordnare

Uppdaterad den 25 augusti 2021