Delta i kostupphandling

Under november månad kommer Vilhelmina kommuns kostenhet att gå ut med en ny upphandling rörande livsmedel till offentliga måltider inom skola, vård och omsorg.

Vi är intresserade av att handla lokalt, och tar därför emot anbud som rör både större och mindre volymer av livsmedel. Det kan röra sig om allt från volymer som passar vardaglig produktion till enstaka måltider vid temadagar och högtider.

 

Läs mer om vilken typ av livsmedel som efterfrågas i kommande upphandling på e-avrop under november.

www.e-avrop.com/vilhelmina

 

Har du några funderingar, kontakta Jenny Almroth, kostchef.
jenny.almroth@vilhelmina.se

Uppdaterad den 29 november 2022