De skärpta rekommendationerna i Västerbottens län förlängs

På grund av hög smittspridning av covid-19 har Västerbotten skärpta rekommendationer fram till den 18 april. De regionala rekommendationerna är en förstärkning av de nationella råden.

Alla har ett personligt ansvar att följa rekommendationerna. Du är enligt smittskyddslagen skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19.

För alla i Västerbotten

För alla i Västerbotten gäller följande rekommendationer:

 • Umgås med få människor.
  Du kan umgås med personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din närmaste krets, bör du och den du träffar hålla fysiskt avstånd. Umgås helst utomhus och tänk på att hålla avstånd även där.
 • Undvik platser om det är risk för trängsel.  
  Det kan vara exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker. Handla på tider när få andra personer finns i butiken. Du bör vistas i butiken så kort tid som möjligt och handla helst ensam. 
 • Fortsätt att arbeta hemifrån så ofta du kan.  
  Kan du inte jobba hemifrån så bör du undvika trängsel, hålla avstånd och träffa så få personer som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom eller andra tecken på covid-19, även lindriga – stanna hemma.  
 • Gör inga onödiga resor. 
  Du som vistas i Västerbotten ska inte göra onödiga resor såväl inom som utom regionen. Om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Var noga med att du kan ta dig hem på ett säkert sätt om du skulle få symtom.
 • Använd munskydd i kollektivtrafiken.  
  Är du född 2004 eller tidigare bör du alltid använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken. Det gäller alla tider på dygnet och så länge som det finns en utbredd spridning i Västerbotten.  
 • Använd engångsmunskydd i inomhusmiljö. 
  Om du inte kan undvika nära kontakt med andra och du träffar personer utanför din närmaste krets ska du använda munskydd. Men munskydd ersätter inte regeln om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd i alla situationer där det går. I förskola, grund- och gymnasieskola gäller fortfarande att munskydd bara rekommenderas i de specifika situationer då vuxna inte kan hålla avstånd. 

Kom också ihåg att fortsätta följa de nationella råden.

Barn bör stanna hemma när någon i familjen väntar på provsvar

Alla barn i ett hushåll bör stanna hemma om vårdnadshavare eller syskon väntar på provsvar för covid-19. Det gäller barn från förskola till gymnasieskola. Det gäller även yngre barn med symtom som inte provtas och familjen har varit i kontakt med någon med misstänkt covid-19. 

Läs mer om vad du ska göra om du bor med någon som har symtom eller väntar på provsvar

Gymnasieskolor

Gymnasieskolor i kommunerna rekommenderas att fortsätta sin regelbundna dialog med smittskyddsenheten och att ta beslut om fjärr- och distansundervisning utifrån den lokala smittspridningen.

Verksamheter med pågående utbrott  

Jobbar du vid eller har uppdrag i en verksamhet där det bedöms pågå ett större utbrott rekommenderas du att minimera möten med andra människor än de du bor med.   

Du som arbetar på en sådan arbetsplats rekommenderas att:   

 • Undvika att visas ute i samhället utöver arbetet.
  Det handlar exempelvis om att besöka affärer, caféer, barer, restauranger och fritidsaktiviteter inomhus.   
 • I första hand ta hjälp med att handla livsmedel och nödvändiga läkemedel och inte åka själv. 

Bor du med någon som arbetar på en sådan arbetsplats gäller samma rekommendationer men du kan gå till arbete eller skola som vanligt. Barn födda 2005 och senare kan delta i fritidsaktiviteter inomhus.   

Har du blivit frisk efter covid-19 under det senaste halvåret gäller inte denna rekommendation.

Beslutet har tagits i samråd av Folkhälsomyndigheten, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Kom ihåg att också fortsätta följa de nationella råden.

Uppdaterad den 29 november 2022