Covidrapportering V52

Smittspridningen av covid-19 ligger ungefär på samma nivå som veckan innan i Västerbottens län, men omikronvarianten har ökat och 62 av de bekräftade fallen misstänks vara omikron men är ej ännu bekräftade.

Under föregående vecka, 51, konstaterades 331 fall av covid-19 i Västerbottens län, en ökning med fem fall jämfört med vecka 50 med 326 fall.
I Vilhelmina testades en person positivt för Covid-19.

– Omikron ökar och många av fallen har inte någon koppling till utlandsresor, utan nu finns det en samhällsspridning även i Västerbotten, precis som man har sett i andra delar av landet, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

Den 4 januari öppnas bokningssystemet för alla över 18 år som då kan boka tid för sin tredje dos. Fortfarande gäller för alla under 65 år att det måste ha gått sex månader från dos 2 för att man ska få dos 3.

Nya restriktioner från den 28 december

Från och med den 28 december ska alla utländska medborgare från 12 år uppvisa ett negativt PCR-test vid inresa till Sverige. För inrikes resor med långväga kollektivtrafik ska den som bedriver trafiken säkerställa att varje passagerare har tillgång till sitt- eller sovplats.
Sedan tidigare rekommenderas att alla inresande från utlandet från sex års ålder göra ett PCR-test så snart som möjligt efter ankomsten, det gäller även de som har vaccinerat sig och eller har haft covid-19.

Följ rekommendationer och restriktioner, så hjälps vi tillsammans åt att begränsa smittspridningen.

 

Läs mer om Covid-19 och hur kommunen hanterar pandemin här

Uppdaterad den 29 november 2022