Byggboom i Vilhelmina kommuns fjälldalar

Under 2021 har byggboomen i Vilhelmina kommuns fjälldalar nått en ny topp och särskilt i Kittelfjäll där utvecklingen gått rakt uppåt. Denna höst har Vilhelmina kommun beslutat om två nya detaljplaner i Kittelfjäll om ett 60-tal tomter. Dessutom förbereder kommunen för fler detaljplaner i Kittelfjäll som planeras bli lägenheter och fritidshus.

De senaste 10 åren har utvecklingen i Kittelfjäll med omnejd varit tydlig - allt fler väljer att anlägga fritidshus i området eller att bosätta sig där permanent.
Ulrica Olsson, chef för utvecklingsenheten i Vilhelmina kommun menar att det är livskvalitén i fjällen lockar många deltidsboende till Kittelfjäll. I sitt fritidsboende kan de kombinera sitt jobb och sin fritid och fortfarande ha en god service i form av skolor, butiker, restauranger och aktiviteter, precis som i städerna.  

- Vi har sett under pandemin att allt fler väljer att arbeta på distans från sina fritidshus och att andelen deltidsboende ökar. Många längtar säkert till fjällmiljön där de kan komma närmre naturen. Kittelfjäll är dessutom känd för sina skidbackar så många återkommande gäster väljer att bygga sina stugor här.

För att möta efterfrågan på tomter i Kittelfjäll beslutade Vilhelmina kommun i höstas om att anta en detaljplan i området Majbacken, Kittelfjäll. Det rör sig om ett 60-tal tomter som planeras bli lägenheter och fritidshus. Dessutom beslutade kommunfullmäktige den 25 oktober om ytterligare en detaljplan i Kittelfjäll med syftet att bygga ett mindre antal bostäder strax nedanför Hotell Kittelfjäll.

På enheten Miljö och bygg i Vilhelmina kommun pågår förberedelserna om ytterligare detaljplaner i Kittelfjäll och antalet inkommande bygglovsärenden är fler än någonsin. Ulla-Karin Dahlberg, miljö-och byggnadschef, trodde i början av pandemin att utvecklingen i Kittelfjäll skulle stanna av men så blev inte fallet.

- Trycket på bygglov i Kittelfjällsområdet var högt redan innan så vi trodde att pandemin skulle dämpa trycket lite grann men det har vi inte sett - det har i stället bara ökat. Vi har fler bygglovsansökningar för nybyggnation av fritidshus i år jämfört med förra året och så är det i båda fjälldalarna i kommunen.

Ulla-Karin Dahlberg instämmer att årets byggboom i Kittelfjäll troligen beror på att fler upptäckt fördelarna med att arbeta på distans. Hon tror också att de som en gång besökt Kittelfjäll och fjällvärlden ofta väljer att komma tillbaka och då bygger de gärna större fritidshus som de kan bo i under längre perioder.

- Vi ser att det är mer folk som vistas här hela säsonger, även på sommaren och på hösten. Befolkningsökningen har inte längre sina toppar bara vid jul, nyår och påsk som tidigare utan nu spenderar man längre tid i sina hus. Det hade nog ökat succesivt även om pandemin inte inträffat men det är klart att pandemin gjort en hel del för utvecklingen.

- Vilhelminas politiker och tjänstepersoner vill vara möjliggörare av den här utvecklingen i fjälldalgångarna som redan har men också kommer föra med sig många positiva effekter. Vi välkomnar alla invånare och företag, nya som gamla, säger Annika Andersson, kommunalråd i Vilhelmina kommun.

Uppdaterad den 29 november 2022