Brukarna i Vilhelmina kommun ger hemtjänstpersonalen högsta betyg i bemötande

När brukarna i Vilhelmina kommun fick betygsätta sin hemtjänst fick den höga betyg i flera kategorier, detta visar Socialstyrelsens årliga undersökning.

Varje år genomför Socialstyrelsen en undersökning för att se hur personer som är 65 år och äldre upplever sin hemtjänst. Resultatet presenteras sedan på kommun-, läns- och riksnivå med syfte att ge en bild över vården och omsorgen i landet.

Vi är mycket stolta över att berätta att hemtjänstpersonalen i Vilhelmina kommun fick högsta betyg i kategorin ”Bemötande”, där alla deltagare i studien svarade att personalen alltid eller oftast bemöter dem på ett bra sätt.

”Vi har fått ett jättegott betyg på hur hemtjänstpersonalen i Vilhelmina kommun tar hand om våra äldre medmänniskor. Det senaste året har varit så tufft för våra brukare när anhöriga inte har kunnat komma och hälsa på som vanligt - därför blir de dagliga besöken av vår hemtjänstpersonal extra viktiga,” säger Jan Lindberg, socialchef.

Vilhelmina kommun placerade sig också bra i andra kategorier:

  • När de tillfrågade skulle bedöma sin hemtjänst i sin helhet svarade 92 % att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten.
  • 97 % av deltagarna i undersökningen svarade att de har förtroende för alla eller för flertalet av personalen som kommer hem till dem.
  • 95 % av de tillfrågade svarade att hemtjänstpersonalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål över hur hjälpen ska utföras.
  • 89 % svarade att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid för att utföra sitt arbete.

En av kategorierna som fick sämre betyg var möjligheten att påverka tiderna som personalen kommer; 57 % svarade att de kan påverka när personalen kommer. En annan kategori var personalkontinuiteten. Undersökningen visade att runt 16 personer ur hemtjänstpersonalen besöker en brukare under 14 dagar, i jämförelse med övriga Sverige hamnar Vilhelmina på 107:e plats av 212 kommuner i denna kategori.

Vill du läsa undersökningen i dess helhet? Du hittar den på Socialstyrelsens hemsida.
Klicka här.

Uppdaterad den 3 maj 2021