Bidra med dina idéer till Övre Vojmådalen

Destination Kittelfjäll har under de senaste åren arbetat mot visionen att Övre Vojmådalen ska vara en levande fjällbygd, hållbar som resmål och som plats att bo, leva och verka på. Detta görs i samverkan med lokala företag, organisationer och Vilhelmina kommun. Vi inbjuder dig därmed att delta i en undersökning om utvecklingen i Övre Vojmådalen, Vilhelmina.

Syftet är att bättre förstå hur du - som boende eller besökare - upplever din lokala miljö och din omgivning i området. För att skapa en hållbar utveckling av Övre Vojmådalen & Destination Kittelfjäll är det viktigt att dina idéer och tankar hörs i denna process.

Att delta i enkäten innebär att du kartlägger områden och aktiviteter som är viktiga för dig när du bor i Övre Vojmådalen. Det tar dig ca. 20-30 minuter för att slutföra undersökningen. Deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till att delta utan att ange någon anledning. All data vi samlar in behandlas konfidentiellt.

Länk till formulär

Om du har frågor om projektet, kontakta gärna:

Diana Huynh, diana.huynh@nordregio.org
Jenny Berg, info@kittelfjäll.com
Peter Manner, peter.manner@vilhelmina.se

Uppdaterad den 29 november 2022