Besök av landshövding Helene Hellmark Knutsson

Förra tisdagen hade Vilhelmina besök av landshövding Helene Hellmark Knutsson. Hon besökte företagen Stalon AB, Bergmans Fisk & Vilt och Pralineriet.

"Jag är som vanligt mycket stolt och tacksam över Vilhelminas duktiga företagare, idag tillsammans med landshövdingen blev det ett besök hos Stalon, Bergmans Fisk och Pralineriet"

-Annika Andersson

Hon fick även en introduktion av Inlandets Teknikpark och deras pågående projekt, bland annat Business Region North, Heal och E-Mobility för Övre Norrland.

"Vi hade en öppen och kreativ dialog med landshövdingen om några av inlandets utmaningar och möjligheter kring hållbar omställning, vikten av fungerande fossilfria transporter, företagens roll i detta arbete men också vilka utvecklingsmöjligheter som finns där exempel genom en upprustning av Inlandsbanan med tåg som går på lokalt producerad vätgas."

-Per Lindberg
Uppdaterad den 5 juli 2022