Beslut: Transportinriktningen lägger ned från ht-2026

Förra veckan tog styrelsen för SGY, Södra Lapplands Gymnasieförbund, ett beslut om att från och med höstterminen 2026 lägga ned transportinriktningen på Fordonsprogrammet i Vilhelmina.  

De andra två inriktningarna Lastbil och mobila maskiner samt Personbilsteknik kommer att vara kvar. De som blir antagna till fordonsprogrammet med start höstterminen 2024 kommer inte att påverkas av beslutet. 
- Det här är ett beslut som är långsiktigt, och inte påverkar våra elever förrän om två år. Så de som söker till fordonsprogrammet år 2025 kommer vid deras inriktningsval för andra årskursen, höstterminen 2026, att ha två istället för tre inriktningar att välja mellan, förklarar Eva Flodin, förbundschef. 

Anledningen till beslutet är de besparingar som behöver göras inom gymnasieskolan för att kunna skapa en budget i balans. 
- Även om inriktningen är populär så är det den i särklass dyraste utbildning vi har, särskilt då fastighetskostnader och kostnader kopplat till fordon, reservdelar och drivmedel har ökat markant de senaste åren. Det rör sig dessutom om en inriktning som skulle behöva stora investeringar inom fem år, förklarar Anders Persson, ordförande i styrelsen för SGY. 

Samtidigt pågår ett arbete där SGY siktar på att samverka, anpassa och dimensionera utbildningar i inlandet ännu mer för att få ett så brett utbildningsutbud som möjligt jämfört med den budget som tilldelas. 
- Så många elever som möjligt ska få tillgång till utbildning. Vi har många elever som går yrkesprogram och då är det en utmaning att få budget att räcka till, därför behöver vi titta ytterligare på hur vi kan öka samverkan bland inlandets gymnasieskolor, förklarar Anders Persson. 

Uppdaterad den 30 april 2024