Beslut om att stänga statlig skoterled Durrenstugan - Ransaren

Från den 29 april till den 4 maj är det förbjudet att framföra motordrivna fordon på skoterleden Durrenstugan - Ransaren.

Vilhelmina Södra Sameby är på väg med renar till kalvningslanden i fjällområdet och renarna behöver betesro under flyttningen, därför införs ett tillfälligt förbud mot motortrafik på denna skoterled. 

Beslut om att stänga statlig skoterled Durrenstugan - Ransaren

Bilden markerar det område som berörs av skoterförbudet.

Uppdaterad den 28 april 2021