Beredskap: Vi övar i vardagen!

Jenny är projektledare. Hon jobbar på Vifab som tar hand om kommunens och Vibos fastigheter. Hur svarar hon på frågan: Vad har ni för beredskap?

God koll på husen

”Vår viktigaste beredskap är det vi gör i vårt dagliga arbete. Vi som arbetar med fastigheterna vet hur de fungerar och kan då snabbt agera om något skulle hända. På Vifab roterar vi också ansvarsområdena, vilket säkerställer att fastighetsskötarna har koll på alla hus. Det gör oss mindre sårbara vid en kris.

Sedan har vi jour med ständigt någon i tjänst för att ta hand om akuta saker som kan inträffa. Även i Saxnäs och Dikanäs har vi personal som ser till våra fastigheter och bostäder där.

Ta hand om fastigheterna

Vårt jobb är att ta hand om fastigheterna. Det är lika viktigt vid en kris. Vi måste då säkerställa att fastigheterna inte drabbas av några allvarliga konsekvenser, för det kan skapa långsiktiga problem för våra hyresgäster.

Ett exempel är om elen skulle försvinna på vintern. Då tar det inte många dagar innan det kan bli omfattande skador. Vi ska då rädda fastigheten och det innebär att tappa ur vattnet ur systemen för att undvika vattenläckor.

Snöfall och skyfall

Extrema snöfall och skyfall är andra krisscenarier. Vi har en prioritetsordning där samhällsnyttiga fastigheter går först, som till exempel sjukstugan som behöver vara tillgänglig. På ett sätt har vi varje vinter ”småövningar” vid större snöfall och det visar sig att vår organisation fungerar. Vi finns där för varandra och hjälps åt när det händer något. Alla på Vifab är beredda att kavla upp ärmarna om det behövs!”

Uppdaterad den 29 september 2023