Berätta varför du flyttade hit

Är du inflyttad till Vilhelmina? Ta gärna några minuter för att dela med dig av din erfarenhet. Som inflyttad har du insikt i hur det är att bosätta sig här.

Svaren ska ge oss ett bra underlag inför framtida satsningar på inflyttning till regionen, och är en del av arbetet i projektet Move up North som Vilhelmina kommun deltar i. 

Det är enkelt och anonymt: Enkäten tar bara cirka 3 minuter att fylla i och dina svar är anonyma.

Här kan du fylla i enkäten:

https://link.webropol.com/s/moveupnorth

Det går att fylla i enkäten till och med 17 juni 2024.

Uppdaterad den 21 maj 2024