Bäckar och raviner kontrolleras för rasrisker

När vi bygger förändrar vi även naturen. Därför har Miljö- och byggnadsförvaltningen som rutin att varje år gå längs bäckar och grovor i Kittelfjäll för att hålla ett öga på förändringar som sker.

Bland de nybyggda husen och beredda tomterna i Kittelfjäll strilar det här och var små bäckar som runnit ner från fjället via ravinerna, som fått namnen Storgrovan och Lillgrovan. Här håller Vilhelmina kommun varje år koll för att bedöma ras- och skredrisker i området.
- Kontrollen är särskilt viktig nu när det byggs mycket i området vilket medför en markpåverkan, berättar Ulla-Karin Dahlberg, miljö- och byggnadschef.

Tillsammans med Jan-Ola Borg, teknisk chef, har hon haft rutinen att stämma av området en gång per år sedan 2008. Just denna höstdag, tio år senare, har de med sig medarbetarna Helene Myhrberg och Peter Malmbo som framöver kommer att sköta arbetsuppgiften.
- Vi visar var vi brukar gå och vilka områden som kan vara värt att slänga ett extra öga på, berättar Ulla-Karin Dahlberg.

Kontrollen görs på samma ställen varje år för att kunna fotografera och dokumentera förändringar, kring bäckar, vägtrummor, diken och i grovorna.
- Varje ställe vi tittar på markeras med en GPS-punkt. Vi begär också in geotekniska utredningar i samband med upprättande av detaljplan, men också på områden där detaljplaner inte görs, berättar Ulla-Karin Dahlberg.
Upptäcks förändringar brukar markägare och exploatörer kontaktas.

Uppdaterad den 29 november 2022