Avrådan eldning

Det råder stor brandrisk i Västerbottens inland. Räddningstjänsten uppmanar till försiktighet och ger tips.

Det råder stor brandrisk i Västerbottens inland. I nuläget är inget eldningsförbud utfärdat men Räddningstjänsten i Vilhelmina och regionen uppmanar till stor försiktighet vid eldning och grillning utomhus

Här kan du läsa mer om att elda utomhus:
https://www.vilhelmina.se/kommun-och-politik/krisberedskap/elda-och-grilla-utomhus/

Följ brandriskprognosen via SMHI:
https://www.smhi.se/vader/varningar-och-risker/brandrisk

Håll koll på brandrisken i skog och mark via appen Brandrisk Ute
https://www.msb.se/sv/om-msb/informationskanaler/appar/brandrisk-ute/

Uppdaterad den 29 november 2022