Arkeologisk utredning färdig – flygplatsen får förlänga landningsbanan

Planerna att förlänga flygplatsen har under en tid stått stilla på grund av en arkeologisk undersökning av närliggande fångstgropar. Nu ger länsstyrelsen klartecken att använda hela den befintliga landningsbanan.

Utbyggnaden av South Lapland Airport är uppdelad i två delar – dels att flytta en tröskel som förhindrar flygen att utnyttja hela den befintliga landningsbanan och dels att bygga ut landningsbanan västerut. Arbetet med att flytta tröskeln har under en tid varit stillastående då länsstyrelsen utfört en arkeologisk utgrävning på platsen.
- Anledningen till att tröskeln varit inflyttad har berott på att det finns kuperad mark precis intill landningsbanan. När vi började förbereda för att flytta bak tröskeln för att kunna använda hela landningsbanan flaggade länsstyrelsen för att man behövde göra en arkeologisk undersökning först då det finns fångstgropar i närheten, förklarar Johan Hagelberg, vd för South Lapland Airport.

Under undersökningen av länsstyrelsen hittades några härdar intill, och länsstyrelsen har nu dokumenterat allt och gett flygplatsen klartecken att flytta tröskeln.
Att flytta tröskeln är ett måste för att kunna fortsätta trafikera flygplatsen utan den dispens som behövs i dagsläget, och kommer att innebära en förbättring när flygplanen ska landa och starta.
- Vi får tillgång till ytterligare 240 meter landningsbana, vilket totalt utgör en sträcka på 1500 meter. Det kommer att ha en jättestor betydelse när man ska landa i svåra väderförhållanden och kan därmed innebära färre inställda avgångar, säger Johan Hagelberg.

Arbetet med att flytta tröskeln kommer enligt tidsplanen att vara färdigt år 2023. Därefter fortsätter arbetet med det andra momentet, att bygga ut banan västerut.
- Där är vi redan igång, men det är saker där som tar lång tid. En miljökonsekvensbeskrivning och en vägvalsanalys av Trafikverket måste utföras först och främst. Så i den etappen har vi ännu ingen färdig tidsplan, säger Hagelberg.

Uppdaterad den 29 november 2022