Årets skolavslutningar kommer ske utan närvarande anhöriga

Årets skolavslutningar kommer att firas utan några närvarande anhöriga. Detta är en gemensam inriktning som kommunerna i Västerbottens län kommit överens om.

Med anledning av coronapandemin och de rådande restriktionerna och riktlinjer som finns i länet så har kommunerna i Västerbottens län kommit överens om att årets skolavslutningar och examen i grundskola och gymnasieskola kommer ske utan närvarande vårdnadshavare, anhöriga och andra externa besökare. 

Samtliga kommuner samt smittskyddsenheten vid Region Västerbotten och ansvarig smittskyddsläkare står bakom denna inriktning.

Uppdaterad den 29 november 2022