Ändringar i rekommendationer från 1 november

Den 1 november ändras rekommendationerna till vuxna och barn om att stanna hemma vid symtom. Då ändras också rekommendationerna om vem som ska testa sig och när.

Tänk på att du anses vara vaccinerad 14 dagar efter du fått din andra dos vaccin mot covid-19. 

Du som är vaccinerad mot covid-19 eller är under 6 år rekommenderas att:

  • Stanna hemma vid symptom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion.
    Du som är vaccinerad, som har haft covid-19 under de senaste 6 månaderna eller som är under 6 år behöver i regel inte testa dig för covid-19. Personer som vet att de har blivit exponerade för smitta eller ingår i en smittspårning rekommenderas fortsatt testning, även om de är vaccinerade.
  • Du som är vaccinerad, som har haft covid-19 under de senaste 6 månaderna eller som är under 6 år kan återgå till arbete, skola eller förskola när du känner dig frisk sedan minst ett dygn, även om vissa symtom kvarstår.
  • Du som är vaccinerad och som reser in i Sverige ska testa dig om du får symtom på covid-19 inom 14 dagar efter inresan.

Du som inte är vaccinerad rekommenderas att:

  • Stanna hemma vid symptom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion och testa dig för covid-19 så snart som möjligt.
  • Fortsatt hålla avstånd till andra människor och särskilt undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och personer som är 70 år eller äldre. Dessa råd gäller inte för personer som är under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.
  • Testa dig efter inresa i Sverige från länder utanför Norden, oavsett om du har symtom eller inte.

Läs mer om rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens hemsida

Uppdaterad den 29 november 2022