Ändrat datum för kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige som skulle varit 24/2 flyttas till 2/3.

Anledningen av det nya datumet är budgetberedningen som beräknas ta längre tid än beräknat.

Uppdaterad den 6 augusti 2020