Älgtorn räknas som svartbyggen - nu inför kommunen sanktionsavgift

Miljö- och byggnadsnämnden påbörjar idag inventering av jakttorn i syfte att komma åt så kallade svartbyggen. För att inte skjuta över målet kommer inventeringen att starta i mindre skala men öka lagom till älgjakten när hundjobbet ska göras i fält.

Många jaktlag har redan bygglov för sina torn men flera lag har under årens lopp succesivt låtit uppföra jakttorn utan varken bygglov eller startbesked. Hur många jakttorn det kan röra sig om är okänt men det rör sig flera tusen tror man vid nämnden.

De jaktlag som trotsat lagen och inte har bygglov kommer att påföras en sanktionsavgift.
- Bistra ekonomiska tider tvingar oss ut på jakt. Någon tusenlapp per olovligt uppfört jakttorn ger välbehövligt tillskott i kommunkassan. Vi pratar om miljontals kronor, säger nämndens konsult Hälge Bohm.

Kommunens jaktlag torde få taggarna utåt när det blir känt men varje krona som inmäts är guld.
Kommunen har inte bestämt sig men mycket talar för att sanktionsavgift även skall tas ut av de jaktlag som inte anmält att de har kaminer i sina jakttorn. Installation av eldstäder ska nämligen anmälas till kommunen och besiktas av sakkunnig innan de får användas.

- Vi har inte bestämt om vi även ska sikta på tillgängligheten. Tornen får ju inte byggas så att personer med funktionshinder utestängs från den gemenskap som många upplever med jakt.
- Det ger i så fall ytterligare några miljoner så finansieringen av inglasade balkonger på kommunhuset torde vara fixat, säger Hälge Bohm som tycker att miljö- och byggnadsnämndens prioriterade satsning på inventering av jakttorn är en riktig fem-etta.

Uppdaterad text:

APRIL APRIL!

Uppdaterad den 6 augusti 2020