Agenda 2030 - de globala målen på vilhelmina.se

Runt om i hela världen arbetar myndigheter, företag och organisationer med sikte på 17 globala hållbarhetsmål.

De ingår den så kallade Agenda 2030, som FNs medlemsstater har enats om. Målen gäller för alla FN:s medlemsländer, fattiga som rika, såväl inom som mellan nationer. Kommunerna har en central roll i Sveriges genomförande av Agenda 2030.

Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Vilhelmina kommun har sammanställt de 17 globala målen utifrån det lokala perspektivet och förutsättnigar.

Du hittar dem här.

Uppdaterad den 29 november 2022

Kontakta kommunen

Telefon:
0940 - 140 00 (växel)

Telefontider:
08.00-16.00

Besökstider:
08.00-16.00

Klämdagar samt dag före helgdag 08.00 - 12.00

Julöppettider, se annonsering.

Besöksadress:
Torget 6
912 81 Vilhelmina