Anslagstavla

Justerade protokoll

Bevis om anslag Överförmyndarnämnden i södra Lappland
Uppsatt 2024-05-23 Tas ner 2024-06-15
Bevis om anslag Utbildnings och arbetsmarknadsutskottet
Uppsatt 2024-05-22 Tas ner 2024-06-13
Bevis om anslag Socialutskottet
Uppsatt 2024-05-21 Tas ner 2024-06-12
MBN 240516 Miljö- och byggnadsnämnden
Uppsatt 2024-05-21 Tas ner 2024-06-12
Bevis om anslag Socialutskottet
Uppsatt 2024-05-20 Tas ner 2024-06-11
Bevis om anslag Kommunfullmäktige
Uppsatt 2024-05-20 Tas ner 2024-06-11
Uppsatt 2024-05-16 Tas ner 2024-06-07
Bevis om anslag Allmänna utskottet
Uppsatt 2024-05-16 Tas ner 2024-06-07
Senast uppdaterad den 6 december 2022;

Tillkännagivanden​/kungörelser

Inga tillkännagivanden/kungörelser för närvarande