Anslagstavla

Justerade protokoll

Bevis om anslag Kommunfullmäktige
Uppsatt 2023-12-04 Tas ner 2023-12-27
Bevis om anslag Kommunstyrelsen
Uppsatt 2023-11-27 Tas ner 2023-12-19
Bevis om anslag Utbildnings och arbetsmarknadsutskottet
Uppsatt 2023-11-23 Tas ner 2023-12-15
Bevis om anslag Socialutskottet
Uppsatt 2023-11-22 Tas ner 2023-12-14
Bevis om anslag Socialutskottet
Uppsatt 2023-11-20 Tas ner 2023-12-12
Bevis om anslag Överförmyndarnämnden i södra Lappland
Uppsatt 2023-11-16 Tas ner 2024-12-09
Bevis om anslag Miljö- och byggnadsnämnden
Uppsatt 2023-11-15 Tas ner 2023-12-07
Bevis om anslag Miljö- och byggnadsnämnden
Uppsatt 2023-11-08 Tas ner 2023-11-30
Senast uppdaterad den 6 december 2022;

Tillkännagivanden​/kungörelser