Anslagstavla

Justerade protokoll

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige
Uppsatt 2024-06-28 Tas ner 2024-07-22
Bevis om anslag Samordningsförbundet Södra Lappland
Uppsatt 2024-06-25 Tas ner 2024-07-17
Bevis om anslag Socialutskottet
Uppsatt 2024-06-24 Tas ner 2024-07-16
Bevis om anslag Kommunstyrelsen
Uppsatt 2024-06-24 Tas ner 2024-07-16
Senast uppdaterad den 10 juni 2024;

Tillkännagivanden​/kungörelser

Inga tillkännagivanden/kungörelser för närvarande