Till innehållet

Move Up North

Move Up North är ett treårigt projekt med start 1 januari 2024, där satsningen på inflyttare ska sträcka sig mycket längre än så. Det är tio inlandskommuner som jobbar tillsammans i projektet, där en inflyttarlots finns placerad i varje kommun. Målet är att främja inflytt till regionen och förstärka vår position som en attraktiv plats för både boende och näringsliv.


Kompetens till ett växande näringsliv 

I regionen har vi företag som växer och behöver kompetens. Det finns ett rikt näringsliv med möjlighet till karriär och utveckling. Move Up North ska samverka med projektet SHiMR för att hjälpa arbetsgivare att hitta rätt kompetens.

Vad innebär detta för dig som företagare?

  • Nätverksbyggande: Vår inflyttarlots agerar som en brygga mellan våra etablerade företag och nya invånare, vilket öppnar upp för nya samarbetsformer.
  • Rekryteringsstöd: Vår inflyttarlots kan hjälpa att identifiera och attrahera rätt kompetenser till ditt företag, oavsett om det är specialister inom specifika områden eller yrkesverksamma som kan bidra till en bredare kompetensbas.
  • Utökade affärsmöjligheter: Nya invånare kan medföra nya affärsidéer eller utöka kundkretsen för befintliga verksamheter.
  • Samhällsdynamik: Ett starkare lokalt företagsklimat skapar fler jobbmöjligheter och bidrar till en rikare gemenskap.

Projektorganisation  

I Move Up North finns tio inflyttarlotsar anställda, en i varje inlandskommun. De kommer att arbeta för att bygga upp en inflyttarservice som ska fungera även efter projektets avslut, och de kommer även att vara i kontakt med potentiella inflyttare.

För att stötta inflyttarlotsarna i deras arbete finns en projektledare, en projektadministratör och en projektkommunikatör anställda i Move Up North.

Kort fakta om Move Up North 

Kontakt Inflyttarlots

Beatrice Hansson
073-078 09 68
beatrice.hansson(at)vilhelmina.se

En ung kvinna med ljusbrunt hår, klädd i en vit tröja, står i ett soligt skogslandskap.