Till innehållet

Vårt erbjudande

Hos oss har du ett av världens viktigaste jobb! Som anställd i Vilhelmina kommun blir du en av cirka 800 medarbetare som ständigt arbetar för invånarnas och kommunens bästa. Det är vi tillsammans som ser till att vi har en bra välfärd och service i kommunen. Hos oss får du ett av världens viktigaste jobb.

Vi finns till för att stötta invånare i alla åldrar och i alla situationer som livet kan ge. Vi undervisar, vårdar, utvecklar och mycket mer. Vi har faktiskt över 100 olika yrken i kommunen. Här finns något för alla! De största verksamheterna är vård och omsorg och utbildning. Men vi har även verksamheter som miljö och bygg, individ och familjeomsorgen, simhall, ekonomienhet, fritidsgård, turistbyrå, IT med flera.

Vi erbjuder

Inom kommuner och regioner har vi bra kollektivavtal. Ett kollektivavtal påverkar bland annat din lön, semester, pension och mycket mer. Kollektivavtalen som gäller för dig som medarbetare i Vilhelmina kommun ger dig en rad betydelsefulla förmåner, så att du kan ha det bra både på och utanför jobbet.  

Friskvårdstimme

Vi vill att våra medarbetare ska få tid till att återhämta sig på ett hälsosamt sätt, med motion och rörelse. Därför har medarbetare möjlighet till en betald friskvårdstimme per vecka under arbetstid.

Testa Vilhelmina - bo gratis om du flyttar hit från annan ort

Vill du testa att bo på en ny ort? Då erbjuder vi Testa Vilhelmina – konceptet där du som är från annan ort och fått en anställning av Vilhelmina kommun erbjuds gratis boende i tre månader. Läs mer om det här!

Möjlighet att jobba viss del hemifrån 

En del medarbetare har möjlighet att jobba viss del hemifrån, så kallat distansarbete. Det är upp till närmaste chef att besluta om möjligheten till distansarbete. 

Möjlighet till flextid 

En del medarbetare har möjlighet till flexibel arbetstid (även kallat flextid) vilket innebär att du förfogar över din arbetstid inom vissa ramar. 

Fler semesterdagar än vad som gäller enligt lag 

Du har rätt till 25 semesterdagar per år. Från och med året du fyller 40 får du 31 semesterdagar och från och med året du fyller 50 får du 32

semesterdagar. För dig som arbetar inom skola och har uppehålls- eller ferielön gäller särskilda bestämmelser för semester.

 
Extra tillskott i semesterkassan eller fler semesterdagar

Om du har månadslön behåller du din lön under din semester och får dessutom semesterdagstillägg för varje ledig dag.  De går också att växla bort semesterdagstillägget och få fler betalda semesterdagar.*  

*Gäller medarbetare som tillhör/eller om de var organiserade skulle tillhört de fack som har skrivit under Vilhelmina kommuns överenskommelse för semesterväxling. Vidare gäller det månadsanställda som har anställning hela året samt har tagit ut samtliga semesterdagar.  

Om du har timlön får du semesterersättning för varje arbetad timme.

Föräldrapenningtillägg vid föräldraledighet

Har du haft en sammanhängande anställning på minst 180 kalenderdagar innan du går på föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av löne­bortfallet.

 

Kontakta personalenheten

Personalchef
Maria Westin
0940-140 40
maria.westin(at)vilhelmina.se