Starta en förening

Funderar du på att starta en egen förening? Här får du information om hur du går tillväga.

Innan du startar en förening

Det kan vara bra att fundera igenom vissa saker innan du startar en förening: Varför starta en förening? Vad är syftet?
Finns det redan föreningar i kommunen inom samma intresseområde?
Lokaler? Om ni behöver hyra lokaler eller hallar, finns det lediga tider i kommunen? Var ska verksamheten bedrivas?

Tillfällig styrelse

Första steget är att bilda en tillfällig styrelse. Den gör förberedelser inför bildandet av föreningen. Styrelsen ger förslag på vilka regler som ska gälla, vad föreningen ska heta och hur stor medlemsavgiften ska vara. Den tillfälliga styrelsen ska:
föreslå styrelseledamöter
skaffa bank- eller plusgirokonto
kalla till det möte då föreningen bildas
skaffa ett organisationsnummer hos Skatteverket

En förening blir till

Minst tio personer ska vara med på mötet då föreningen ska bildas. Alla som är med rätt att diskutera och påverka vad som bestäms. Det är på detta möte ni väljer styrelse. Det är också nu ni beslutar om föreningens namn, vilka regler ni ska ha (stadgar) och vilken medlemsavgift som är lämplig.


Styrelsen

Styrelsen ska bestå av minst en ordförande, en sekreterare och en kassör.

Ordförande

En ordförande har till uppgift att:

 • leda föreningens möten
 • ansvara för verksamhetsplaneringen
 • föra föreningens talan utåt
 • se till att alla beslut genomförs
 • godkänna alla räkningar

Kassör

Till kassörens uppgifter hör att:

 • ansvara för föreningens ekonomi
 • sköta in- och utbetalningar
 • ansvara för medlemsregister och medlemsavgifter
 • sköta föreningens försäkringsfrågor

Sekreterare

En sekreterares uppgifter är att:

 • skriva föreningens protokoll
 • sköta föreningens arkiv
 • sköta föreningens post

Förutom dessa tre poster kan styrelsen också ha vice ordförande, ledamöter och suppleanter (ersättare för de ordinarie styrelseledamöterna).

Stadgar - föreningens regler

Stadgarna är föreningens egna regler. I stadgarna står bland annat vilket som är föreningens syfte, vilka som kan vara medlemmar och vad man ska göra ifall föreningen ska upplösas.

Juridisk person

En förening blir en så kallad juridisk person när den har stadgar och en styrelse. Föreningen kan då:

 • äga saker.
 • teckna avtal.
 • vara arbetsgivare.
 • vara part inför myndighet.
 • är ansvarig för skulder och kan försättas i konkurs.

Registrering och bidrag

Vill du att föreningen ska finnas med i Vilhelmina kommuns föreningsregister? Eller har du frågor vad som krävs för att bli bidragsberättigad? Hör av dig kommunens fritidskonsulent.

Uppdaterad den 17 september 2020

Blanketter

Kontakta fritidskonsulenten

Fritidskonsulent
Sam Heidenberg
sam.heidenberg@vilhelmina.se
0940-140 46