Föreningsuppgifter

Registrerade föreningar ska varje år, efter årsmötet, skicka in aktuella uppgifter enligt nedan, även om inga förändringar skett.

Uppgifterna skickas in skriftligen till Utvecklingsenheten. Även uppgifterna på hemsidan kommer då att uppdateras.
Blankett för registrering av förening eller förnyelse av föreningsuppgifter hittar ni i blankettarkivet till höger.

När ny förening bildats skall denna ansökan komplett ifylld, med stadgar och kopia från föreningsmöte där stadgarna antogs, skickas till Utvecklingsenheten.

Blanketten skickas till:

Utvecklingsenheten
Vilhelmina Kommun
Att: Fritidskonsulenten
912 81 VILHELMINA

telefon: 0940-14046
fritid@vilhelmina.se

Som ett led i kommunens föreningsservice, kan länkar göras till ideella föreningar samt byar (i form av byaföreningar och liknande) inom Vilhelmina kommuns gränser.
Innan vi skapar en länk vill vi att den som är ordförande eller ansvarig för föreningen fyller i anmälan och skickar in det till oss.

Anmälan om länk till by/förenings hemsida

För att ta del av kommunala bidrag samt hyresfritt nyttjande av kommunens lokaler och anläggningar så åläggs en årlig serviceavgift till kommunen. Kontakta Fritidskonsulenten för mer information.

Uppdaterad den 18 juni 2020

Kontakta fritidskonsulenten

Fritidskonsulent
Sam Heidenberg
sam.heidenberg@vilhelmina.se
0940-140 46