Övriga stöd och bidrag till föreningar

Allmänna Arvsfonden

Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd ur Arvsfonden till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Arvsfonden delar ut kring 300 miljoner kronor per år till cirka 500 projekt runt om i Sverige.

Här finns mer information om hur ni kan söka stöd ur fonden.

Lokalt ledd utveckling (genom Leadermetoden)

Leader är en metod för landsbygdsutveckling. I Leader är det ni som som bor och verkar i området som driver utvecklingen. Leaderområden finns över hela Sveriges landsbygd. Du kan söka stöd genom Leader för projekt som utvecklar landsbygden. Leader hjälper oss att nå målen i landsbygdsprogrammet.

Här hittar du mer information om hur ni kan söka stöd ur Leader.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors bidrag kan sökas för projekt och till organisationers verksamhet. MUCF fördelar bidrag så att andra kan genomföra bra verksamhet. Bidrag kan gå till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Mer information om hur ni kan söka stöd hos MUCF hittar ni här.

Studieförbunden

I Vilhelmina finns flertal studieförbund som ägnar sig åt folkbildning genom studiecirklar, mötesserier, projekt och arrangemang vars syfte är att ge deltagarna kunskap i ett brett perspektiv.

ABF
Medborgarskolan
SISU
Vuxenskolan

Västerbotten idrottsförbund

Västerbottens Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Västerbotten. Vårt uppdrag är att företräda, leda och stödja distriktets idrott. För anslutna föreningar i Västerbotten finns möjlighet att få ekonomiskt stöd och stöd för att söka projektmedel.

Mer information finns på:

Västerbottens Idrottsförund

Uppdaterad den 17 september 2020

Kontakta fritidskonsulenten

Fritidskonsulent
Sam Heidenberg
sam.heidenberg@vilhelmina.se
0940-140 46