Idrotts- och ungdomsledarstipendium

Idrotts- och ungdomsorganisationer som är verksamma inom Vilhelmina kommun kan lämna förslag på kandidater till Vilhelmina Idrotts- och ungdomsledarstipendium senaste den 30 november varje år.

Idrotts- och ungdomledarstipendiater tidigare år:

2009 - Ted Armgren, skidskytte
2010 - Tomas Mikaelsson, skidor
2011 - Jonas Erlingsson, judo
2012 - Liselott & Anders Mikaelsson, fotboll
2013 - Rebecca Öhrn, skidor / Anna Ångqvist, simning
2014 - Victor Appelqvist, bowling

Uppdaterad den 1 april 2019

Kontakta fritidskonsulenten

Fritidskonsulent
Sam Heidenberg
sam.heidenberg@vilhelmina.se
0940-140 46